Platform Trolleys - Prestar NG-401 NG-402 NG-401 has Fold Down Handle   NG-401 NG-402 Platform Size 1240mm x 790mm 12.. Product #: Platform Trolleys - Prestar NG-401 NG-402

Platform Trolleys - Prestar NG-401 NG-402

  • NG-401 has Fold Down Handle
  NG-401 NG-402
Platform Size
1240mm x 790mm 1240mm x 790mm
Platform Height
290mm 290mm
Handle Height
1000mm 1000m
Net Weight
44kg 43kg
Load Capacity
500kg 500kg
Castor
200mm 200mm